Voormalig Raadhuis

Voormalig Raadhuis
Voormalig Raadhuis
Voormalig Raadhuis
Voormalig Raadhuis
Voormalig Raadhuis Een historische plek Het voormalige gemeentehuis, op het adres Dorpsstraat 65, staat op een historische plek. In 1491 werd deze locatie ‘dingstoel’ genoemd. Het was een plek waar in lang vervlogen tijden recht werd gesproken. Hier legde de asing (rechtzegger) het vonnis aan de vergadering voor. De buren (inwoners), die het geding (rechtzaak) bijwoonden, stelden het vonnis vast. Vanaf eind 13e eeuw bestond het bestuur uit een schout en schepenen. De schout vertegenwoordigde het hogere gezag (de ambachtsheer of de graaf van Holland). De schepenen vertegenwoordigden de ingezetenen. Behalve met het plaatselijke bestuur waren schout en schepenen ook belast met de lagere rechtspraak. Misdrijven werden aan de Vierschaar, waarvan de baljuw voorzitter was, voorgelegd. In 1825 is de eeuwenoude titel van schout afgeschaft om plaats te maken voor die van burgemeester. Omdat vroeger geen scheiding tussen bestuur en de lagere rechtspraak bestond, werd de benaming regthuys en raadhuys door elkaar gebruikt. Raadhuizen Ter vervanging van een bestaand gebouw werd in 1869 op dezelfde locatie, naast de eerste Openbare Lagere School een nieuw raadhuis met een onderwijzerswoning gebouwd. Nog geen halve eeuw later, bleek het gebouw niet meer te voldoen en werd besloten op dezelfde plek een groter raadhuis te bouwen naar een ontwerp van Jan Stuyt in neorenaissancestijl. Na inschrijving werd de bouw gegund aan de plaatselijke aannemer Jacobus Res. De eerste steen werd op 27 april 1911 door burgemeester Mooij gelegd. Volgens de tekening van Stuyt bevond zich onder de trap een cachot. Het is een beeldbepalend pand, bekroond met een karakteristiek torentje waarin nooit een uurwerk is gekomen. In de geveltop van de ingangpartij zijn drie gevelstenen aangebracht. Bovenin een gevelsteen met het gemeentewapen van Castricum van voor de fusie met Limmen en Akersloot in 2002. De gevelstenen daaronder bevatten jaartallen. Op de linker steen staat het jaartal 1684. Niet bekend is waar dat jaartal betrekking op heeft. Op de rechter steen staat het jaartal 1911, het bouwjaar van het raadhuis. Boven het middenvenster is een rondboog aangebracht met daarin een tegeltableau. Hierin staan de letters SPQC. De betekenis van de letters is Senatus PopulusQue Castricensis: Bestuur en Bevolking van Castricum. Omdat met de groei van de bevolking ook het aantal gemeentelijke diensten toenam werd in 1936 bij een interne verbouwing de onderwijzerswoning bij het raadhuis betrokken. Nadat het pand haar functie van raadhuis had verloren is het in gebruik geweest als muziekschool en daarna als kantoor van ‘Landschap Noord-Holland’. Momenteel heeft het oude raadhuis een hotelfunctie en is er weer een inpandige woning. Bronnen Deelen, D. van, Historie van Castricum en Bakkum (1973). Hespe, Wim, en Steeman, Lien, De geschiedenis van de Dorpsstraat en haar bewoners deel 3, 28e Jaarboek Oud-Castricum (2005). Kaan, N.A., De gemeente Castricum en haar raadhuizen, 5e Jaarboekje Oud-Castricum (1982). © Gemeente Castricum Monumenten in beeld

Contact

Voormalig Raadhuis
Dorpsstraat 65
1901 EJ Castricum

Plan jouw route