Limmerbeek

Limmerbeek
Limmerbeek
Limmerbeek
Limmerbeek De bollenteelt De bollenteelt ontstond in Limmen in de jaren ’50 en ’60 van de 19e eeuw en breidde zich uit over heel Limmen. In het begin van de 20e eeuw waren de bloembollen, naast kaas, de belangrijkste handelsartikelen van Limmen. In 1901 nam de bloembollenteelt 40 hectare land in beslag. In 1906 was dit 73 hectare! Limmen werd het bollencentrum van Noord-Kennemerland. Per tram, praam en vrachtwagen werden de bollen vervoerd. De toenemende bloembollencultuur had effect op de werkgelegenheid. Veel arbeiders kwamen hier werken en wonen. De huizenbouw nam toe. Heel veel mensen hadden, naast hun vaste werk, een lapje grond voor eigen teelt. Ook de export nam toe. Eind jaren ’60 van de 20e eeuw daalde de winstgevendheid van de bloembollenteelt. In de periode 1960-1976 nam de oppervlakte bollengrond met de helft af. Het aantal bedrijven nam zelfs af met 66%. Door de mechanisatie waren kleine stukken grond moeilijk te bewerken en werden afgestoten. Men ging op zoek naar grotere percelen. De bollenteelt verplaatste zich naar grotere gebieden onder andere de Wieringermeer. Tegenwoordig kan men oude tulpensoorten en andere bolgewassen in het voorjaar bewonderen in de museale bollentuin de Hortus Bulborum aan de Zuidkerkenlaan. De familie Vooren De familie Vooren was een van de bekendste bloembollenkwekersfamilies van Limmen. Door de verkoop van een paar manden met tulpenbollen “Orange Favourite” kon de heer Klaas Vooren dit woonhuis met schuur in 1930 laten bouwen. Bronnen: C.N. Druijven, Boerderijen in Limmen G. Kuijper-Bruschke: Jaarboekje Oud Limmen no 15, 2001 Register gemeentelijke monumenten Castricum © Gemeente Castricum Monumenten in beeld

Contact

Limmerbeek
Rijksweg 166
1906 BM Limmen

Plan jouw route