Doktershuis

Doktershuis
Doktershuis
Doktershuis Als je de gemiddelde Akersloter vraagt waar het Doktershuis is, zullen ze je waarschijnlijk verwijzen naar Julianaweg 1. Jarenlang heeft de dorpsarts van Akersloot zich in dit pand gevestigd. Vele artsen hebben in ruim honderd jaar hier hun praktijk uitgeoefend. Niet altijd woonde er een dokter in het pand. Bollenkweker en veehouder Van der Oord metselt op 30 maart 1871 de eerste steen van dit pand. Rond 1880 wordt Van der Oord tot burgemeester van Akersloot benoemd, een functie die hij bijna tien jaar vervuld. Een aantal maanden na eervol ontslag, overlijdt hij. Als opvolger wordt Jacob Hennes benoemd. Hij is de zoon van dokter Siert Hennes en schoonzoon van de oud-burgemeester. De woning van de oud- burgemeester wordt gekocht door de gemeente. Het pand is een goede locatie waarin de gemeentelijk aangestelde dorpsarts zich kan vestigen. Dokter Hennes, vader van de nieuwe burgemeester, is de eerste dorpsarts die dit pand betrekt. Een arts die uiterst bekwaam is met bevallingen en tot in de wijde omgeving hiervoor wordt gevraagd. Hij doet zijn bezoeken op de rug van een muilezel en later met paard en koets. En…., zo gaan de verhalen, gewapend met een pistool. Want op de donkere avonden is het niet altijd veilig langs het Noord-Hollands kanaal en de eenzame polderwegen. De loden kogels voor het pistool giet dokter Hennes zelf. Uiteindelijk heeft de dokter nooit zijn pistool hoeven te gebruiken. Het doktershuis staat op een markante plaats, op de hoek van Julianaweg/Dorpsstraat. Het huis heeft een mooie symmetrische voorgevel, met in het midden de klassieke voordeur met hardstenen stoep. Aan beide zijden van de voordeur zijn er de raamkozijnen met luiken. Het pand heeft in de loop der jaren heel wat veranderingen ondergaan en is stukje bij beetje vergroot en aangepast. In de woonkamer is nog het originele stucplafond met ornamenten te bewonderen. Achter het huis was de paardenstal annex koetshuis. Nu in gebruik als garage. De ringen waar de paarden aan werden vastgezet zijn nog aanwezig. Schuin voor het pand stond een reusachtige iep. Eind jaren negentig sloeg de iepziekte toe en is de iep vervangen door een plataan. © Gemeente Castricum Monumenten in beeld Je vindt het informatiebord nabij de dokterswoning.

Contact

Doktershuis
Julianaweg 1
1921 BD Akersloot

Plan jouw route