De Nesse

De Nesse
De Nesse Geboorte van de Nesse Midden in het stroomgebied van het zogenaamd Oer-IJ estuarium (riviermond), een landschap van kreken, slenken en oeverwallen, lagen stroomruggen of zandplaten. Deze zandplaten werden door de stroompjes eromheen afgesleten tot ovaalvormige eilandjes: Nessen (neuzen). Een van de grotere afgesleten zandplaten is het huidige Nessegebied onder Limmen. Koogvaart Het watertje bij de Uitgeesterweg, waar het fietspad via een bruggetje overheen gaat, heet Molensloot. Dit water vormt de grens tussen ‘de Nesse’ en ‘de Limmer Koog’. Het was vroeger een van de hoofdstromen in het stroomgebied van het zgn. Oer-IJ, die zijn schurende werking had op de zandplaat die nu ‘de Nesse’ heet. De toen veel bredere stroom heette in 1680 de ‘Coogvaart’, die noordwaarts doorliep in de huidige Schulpvaart, die geleidelijk naar het westen afboog. Naar het zuiden liep de Coogvaart door in de Die sloot (De Dije) die langs Uitgeest en Heemskerk, in de Wijkermeer uitmondde. Dit meer stond in verbinding met een zijtak van de grote rivier de Rijn. De naam van de ‘Nes’ Het verkavelingspatroon in het Nessengebied bestaat voornamelijk uit rechte, bijna oost-west liggende percelen. De meeste percelen dragen het toponiem ‘Nes’ in zijn veldnaam zoals de ‘Groote Nes’, de ‘Dwarsnesse’ en de ‘Lange Nes’. De ‘Armenes’ verwijst naar een bezit van de Algemene Armen van Limmen, terwijl de ‘Schapenes’ voor zichzelf spreekt. Een opmerkelijke naam is bijvoorbeeld ‘Quahorn’ of kwade hoek, een slecht stuk land. ‘Bijl’ en ‘Draaiweid’ zijn naar hun vorm genoemd. Provinciale weg De Provinciale Waterstaat heeft een gedeelte van de Nesdijk vanaf de Voorterbrug in 1927 tot Provinciale weg bestemd. Deze weg naar Uitgeest is in 1934 gereed gekomen. In 1942 werd de weg aangewezen als hoofdverkeersweg. Bronnen: J. Westenberg, Kennemer Dijkgeschiedenis (1974) M. Schönfeld, Veldnamen in Nederland (1980) C.N. Druijven, Straten en wegen in Limmen en hun naamkundige betekenis (2001) Waterschappen: Groot Limmerpolder, stukken met betrekking tot de aanleg van de Provinciale wegen, inv. Nr. 79. © Gemeente Castricum Monumenten in beeld

Contact

De Nesse
Nesdijk
1906 BB Limmen

Plan jouw route