Antitank muur

Antitank muur
Antitank muur
De Antitank muur is een betonnen muur in het gebied Zanderij, gedeeltelijk langs de Oude Schulpweg (onderbroken door de Geversweg), aan Onderlangs en aan de voet van de Papenberg. De muur is gebouwd in de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetter. Aan het profiel van de muur (‘overhangende’ voorkant) is te zien dat de geallieerde aanvallen van de landkant werden verwacht. De muur ligt gedeeltelijk langs de openbare weg en is grotendeels door begroeiing aan het zicht onttrokken. De onmiddellijke context is in hoofdlijnen gelijk aan die in de periode onmiddellijk volgend op de aanleg (agrarisch gebied), gedeeltelijk ook gewijzigd (sportvelden). In totaal zijn van noord naar zuid zeven fragmenten bewaard gebleven: - een deel ten noorden van de Geversweg, achter het gebouw van Oud-Castricum in het verlengde van de Oude Schulpweg; - een deel ten zuiden van de Geversweg oostelijk van de Oude Schulpweg; - een deel ten westen van de begraafplaats; - drie delen aan de westkant van Onderlangs ter hoogte van sportcomplex De Puikman; - een deel aan de voet van de Papenberg langs de Beverwijkerstraatweg, Datering en geschiedenis: 1942 – 1945 In de Tweede Wereldoorlog werd door de Duitsers een verdedigingslinie aangelegd vanaf de Noordkaap tot de Frans-Spaanse grens, de "Atlantikwall". Een groot deel van de Nederlandse kustgebieden werd in de linie opgenomen. De omgeving van Castricum, strategisch gelegen tussen de haven van IJmuiden en Alkmaar en in bezit van een goede spoorwegverbinding, werd aangewezen als een van de ‘Stützpunkte’. In en bij de Castricumse duinen bestond het verdedigingswerk uit bunkers, radartorens, een tankmuur en een tankgracht. Er werden meer dan 100 bunkers gebouwd: geschuts-, berg-, keuken-, munitie- en andere bunkers. Voor de aanleg zijn 267 woningen en 79 bedrijfsruimten gesloopt. De buurtschap op de Zanderij verdween hiermee in zijn geheel. De meeste bewoners moesten Castricum verlaten (Sperrgebiet), behalve land- en tuinbouwers en andere noodzakelijk geachte personen. 

Contact

Antitank muur
Oude Schulpweg
1901 NV Castricum

Plan jouw route